Majitele kempu můžete kdykoliv kontaktovat na telefonním čísle +420 603 509 164, kde jsou Vám ochotní poskytnout

bližší informace ohledně kempu, jeho okolí, možnostech ubytování či dopravy a odpovědět Vám na důležité dotazy.